ETHICSCHOOL
   Vraag offerte aan
   Type Bedrijfstraining
   Datum of data
   Aantal deelnemers
   Gewenste locatie voor de training
   Titel of onderwerp
   Wat wilt u precies voor training?
   Naam verantwoordelijke
   Organisatie
   Adres
   Postcode en plaats
   Telefoonnummer
   E-mailadres
   Opmerkingen
   Dit is een verplicht veld
   Bedrijfstrainingen

   Maatschappelijk Verantwoord Innoveren kun je leren. Het recept bestaat uit kennisoverdracht van ervaren deskundigen, gevolgd door doe-het-samen experimenten om de stof in de vingers te krijgen. EthicSchool biedt een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische oefeningen met collega’s. Momenteel zijn de volgende trainingen beschikbaar, maar in overleg kunnen ook nieuwe trainingen op maat gemaakt worden. In de rechterkolom staan recente voorbeelden van EthicSchool-trainingen in het kader van Europese projecten.

   Doe-het-zelf ethiek van sleuteltechnologie

   Onderzoekers en bedrijven introduceerden nieuwe technologie, en de samenleving kreeg de gevolgen voorgeschoteld. Die traditionele manier van innoveren heeft zijn langste tijd gehad. Maatschappelijk Verantwoord Innoveren vereist een omslag naar ‘Doe-Het-Zelf-Ethiek’: ondernemers moeten al tijdens de productontwikkeling rekening houden met gevolgen voor mens, milieu en samenleving. EthicSchool brengt uw personeel de laatste kennis en vaardigheden bij om duurzaam en verantwoord te innoveren.

   Ethiek in Horizon 2020

   Overweegt u subsidie aan te vragen voor een project bij het Europese Horizon 2020 onderzoeksprogramma? Dan moet u standaard uitleggen welke ethische, milieu- en veiligheidsrisico’s uw project meebrengt, en hoe u daarmee omgaat. Externe deskundigen beoordelen deze ethische zelf-evaluatie. Op basis van hun oordeel, kan de Europese Commissie aanvullende eisen in het contract opnemen. Kom goed beslagen ten ijs, en laat uw medewerkers trainen in ethisch verantwoorde projectvoorstellen schrijven. Ineke Malsch deelt graag haar ervaring.