ETHICSCHOOL
    Sustainable South East

    Video Pitch for project Sustainable South East


    Nanotechnology Reviews publiceerde Ineke Malsch’ artikel “Nano-education in Europe: nano-training for non-R&D jobs online in December 2013. Het artikel bespreekt de behoefte aan kennis op het gebied van nanotechnologie onder professionals op het gebied van dialoog en communicatie, regulering en innovatiebeleid over nanotechnologie. Geïnterviewde in alle drie sectoren willen meer weten van nanowetenschap, nanomaterialen, risico’s, wettelijke en sociale aspecten van nanotechnologie, bij voorkeur in hun eigen taal. Deze studie is uitgevoerd in het project NanoEIS, gefinancierd door de Europese Commissie (KP7, project nr. 319054).

    I chair the newly established working group on Societal Engagement with Nanotechnology of the Nanofutures platform. The working group brings together industry, research, policy and other stakeholders interested in Responsible Research and Innovation in Nanotechnology. The members of the working group will be invited to comment on the draft roadmap for RRI in nanotechnology developed in the Nano2All project (www.nano2all.eu) and will be asked to contribute to its implementation. More info: http://nanofutures.eu/

    Op 2 oktober 2018 presenteerden deskundigen nieuwe manieren om laboratoriummedewerkers veiliger te laten werken, tijdens het seminar “Veiligheid op het Lab” (WOTS). De nieuwe ISO 45001 standaard stimuleert laboratoriummedewerkers om gezond en veilig te werken. De Inspectie SZW eist implementatie van wetgeving om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te voorkomen. Andere specialisten presenteerden praktische hulpmiddelen om de veiligheid op het lab te vergroten. Info: https://wots.nl/conferenties/veiligheid-op-het-lab/

    De SDG Action Day 2018 (https://gateway.sdgcharter.nl/node/388), gisteren in Amsterdam, gaf een inspirerende zwieper aan duurzame samenwerking en netwerken in Nederland. Ik heb heel wat visitekaartjes uitgewisseld en ideeën opgedaan om de duurzame projecten waar ik aan verbonden ben een stap vooruit te helpen, waaronder de Proeverij Duurzaam Leren: http://ethicschool.nl/content/2018/09/Proeverij-Duurzaam-Leren, en de netwerken voor duurzame energie en water www.ansole.org en www.baleware.org.

    On 24 September 2018, Bas van Abel, CEO and founder of Fairphone received the Schwab Foundation Social Entrepreneur of the Year award, as a laudable example of social entrepreneurship. The Fairphone started as a do-it-yourself enterprise, aiming to make the value chain of a smartphone as fair and sustainable as possible. The initiative features also as a good practice example in my book Future Technologies We Want: https://www.bol.com/nl/p/future-technologies-we-want/9200000090384460/.

    More info: https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2018/09/Schwab-Award-Press-Release.pdf.

    Na deze lange hete zomer heeft iedereen het over klimaatverandering, en de mogelijke consequenties voor gewone mensen. Wat we nu kunnen doen om ‘Utrecht in zee’ te voorkomen, daarover verschillen de meningen.

    Kom woensdag 14 november 2018, 19.30-21.00 uur naar de workshop over het verhaal “klimaatverwisseling”, en vorm uw eigen mening over duurzame en menswaardige oplossingen.

    Organisatie: EthicSchool (www.ethicschool.nl). Locatie: Buurtcentrum Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht. Kosten: 10 euro p.p. Meld u vooraf aan bij Ineke Malsch, dan ontvangt u het verhaal ongeveer een week vantevoren: postbus@malsch.demon.nl 

    Klimaatverwisseling (in een notendop)

    Auteur: Ineke Malsch

    Diana en Isabel leven in twee steden waarin tegengestelde oplossingen zijn gevonden voor de effecten van klimaatverandering en luchtverontreiniging. De burgers van Lokor is een organische en veganistische levenswijze opgelegd, binnen de goed-bewaakte grenzen van de stad waarin het water ongehinderd door de straten stroomt. De burgers van de kosmopolitische stad Kostech worden ondersteund en gecontroleerd door robots en andere hightech snufjes. Buitenlandse handel en migratie worden ingezet voor het algemeen nut. Uit een ontmoeting tussen de meiden groeit het besef dat je klimaatverandering ook anders het hoofd kan bieden.

     

    In nieuwe workshops over techno-ethische verhalen en een proeverij duurzaam leren stimuleert EthicSchool het denken over duurzaam en verantwoord innoveren. Info: http://ethicschool.nl/aanbod/

     

    Het verhaal in het kort

    In 2025 is het Bruto Nationaal Product als maatstaf om de welvaart van landen te vergelijken officieel vervangen door het Bruto Nationaal Geluk. Waar Bhutan dit al eerder invoerde als kritiek op het consumentisme, is het vanaf nu gebaseerd op een consensus in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De eerste jaren stond Nederland in de top-tien, maar sindsdien is een mysterieuze daling ingezet, naar de vijftigste plaats in 2035. De regering roept een referendum over het Nationaal Geluk Actieplan uit. Ze leggen drie opties voor: 1) Alle scholieren tussen 4 en 18 jaar krijgen antidepressiva in hun schoolontbijt; 2) De media mogen alleen nog positief nieuws brengen; of 3) Nederland vervangt het BNG weer door het vertrouwde kapitalistische BNP. In een live-debat wisselen voorstanders van alle drie opties hun argumenten. Dan is het de beurt aan de kiezer…

    Workshop agenda (1-1,5 uur) voor 6-12 deelnemers per groep.

    15 min. Welkom, voorstelrondje

    [15 min. Leestijd, als het verhaal niet vooraf is toegestuurd]

    30-45 min. Discussie over dilemma’s in het verhaal

    15 min. Lijnen naar het heden: wat zegt het verhaal over onszelf en onze huidige omgang met technologie?

    Vraag vrijblijvend een offerte aan via het formulier.

    Aan het begin van het innovatieproces is de technologie nog flexibel en beïnvloedbaar, maar slecht voorspelbaar, terwijl de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij aan het eind duidelijk worden, maar dan is de ontwikkeling nog nauwelijks bij te sturen. Zo luidt, vrij vertaald, het “Collingridge-dilemma”. Om de voorspelbaarheid van effecten vroegtijdig te kunnen voorzien, worden verschillende methoden van toekomstverkenningen gebruikt, waaronder techno-ethische verhalen.

    EthicSchool biedt een korte workshop aan (1-1,5 uur), waarin deelnemers in kleine groepen een origineel techno-ethisch verhaal lezen en zich inleven in karakters uit het verhaal. Deze workshop geeft inzicht in wat nieuwe technologische ontwikkelingen in de toekomst kunnen betekenen voor het dagelijks leven, en welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden. De volgende verhalen zijn beschikbaar:

    Klimaatverwisseling

    De Babylonische migrant

    Mijn 3-D-geprinte hart klopt in eeuwigheid

    Wie kiest het wereldparlement?

    Bruto Nationaal Geluk

    De havik-duif (binnenkort)

     

    Het verhaal in het kort

    Bitcoins zijn stukjes computercode die sinds 2009 verhandeld worden als een alternatieve valuta, buiten de centrale banken om. De onderliggende blockchain technologie faciliteert in 2030 de eerste onlineverkiezingen voor een wereldparlement. Hiermee kunnen burgers overal ter wereld evenveel invloed uitoefenen op de verkiezingen van afgevaardigden naar het wereldparlement. Volgens deskundigen is het systeem inherent fraudebestendig. Een volksvertegenwoordiger uit Brazilië krijgt argwaan als hij bij de wereldverkiezingen veel minder stemmen krijgt dan met het rode potlood in eigen land. Is blockchain facilitator of manipulator van de verkiezingen?

    Workshop agenda (1-1,5 uur) voor 6-12 deelnemers per groep.

    15 min. Welkom, voorstelrondje

    [15 min. Leestijd, als het verhaal niet vooraf is toegestuurd]

    30-45 min. Discussie over dilemma’s in het verhaal

    15 min. Lijnen naar het heden: wat zegt het verhaal over onszelf en onze huidige omgang met technologie?

    Vraag vrijblijvend een offerte aan via het formulier.

    Dialoog over nanotechnologie
    nanorechtenvrede: Youtube usermovies
    Youtube usermovies

    Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)