ETHICSCHOOL

Nanotechnology Reviews publiceerde Ineke Malsch’ artikel “Nano-education in Europe: nano-training for non-R&D jobs online in December 2013. Het artikel bespreekt de behoefte aan kennis op het gebied van nanotechnologie onder professionals op het gebied van dialoog en communicatie, regulering en innovatiebeleid over nanotechnologie. Geïnterviewde in alle drie sectoren willen meer weten van nanowetenschap, nanomaterialen, risico’s, wettelijke en sociale aspecten van nanotechnologie, bij voorkeur in hun eigen taal. Deze studie is uitgevoerd in het project NanoEIS, gefinancierd door de Europese Commissie (KP7, project nr. 319054).

With a seminar on dual use export control in Kiev, Ukraine, on 14-15 March 2018, a new capacity building project for professionals and academics was kicked off. I gave a presentation on Do-It-Yourself Ethics of Dual Use Export Control. This project is funded by the European Commission. Other lecturers from Europe and the USA introduced legal, technical and social aspects of dual use nuclear, radiological, chemical and biological technologies and knowledge, and the current international and national legal frameworks governing them. The seminar was hosted by the Science and Technology Centre in Ukraine: www.stcu.int.

On the eve of the 100th anniversary of Wageningen University, the WUR organised a symposium on current research in advanced gene editing systems: ‘CRISPR-Cas, from evolution to revolution’. Keynote speaker Eugene V. Koonin (Head of Research at the National Centre for Biotechnology Information, the National Library of Medicine and the National Institutes of Health, USA), receives an honorary doctorate during the Dies Natalis on 9 March 2018. Professors Eugene Koonin, John van Oost (WUR) and Niels Geijsen (UU) did their best to explain their highly specialised scientific endeavour which started in 1987 to a mixed audience.

Most notably, there is a great diversity in Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) and CRSPR-associated genes (Cas) systems. Class 1 systems are large and complex, while class 2 systems tend to be smaller and evolve quickly by exchanging genetic material with other organisms and viruses. Worldwide, experts are searching new varieties and trying to develop a comprehensive classification. Several CRISPR-Cas types can be used for gene editing, by deleting or incorporating pieces of DNA in targeted locations of a chromosome. These systems are also the drivers of immunisation of human and other living organisms to viruses and bacteria, and of autoimmune diseases.

A variety of potential benefits is foreseen, including in eradicating diseases such as Malaria and Zika, which are spread by mosquitos, but possibly also in finding cures for genetic diseases. If gene editing is used in the human or animal germline, this induces irreversible changes in the genetic make-up of subsequent generations. These and other uses of gene editing call for wide public dialogue on the ethical dilemmas at stake. Nienke de Graeff, PhD student of bioethicist Annelien Bredenoord (UU) stimulated discussion through some provocative interactive questions. The event offers food for thought for the ongoing stakeholder dialogue on Modern Biotechnology, organised by the ministry of Infrastructure and Water Management. On 25 March, Dutch TV programme VPRO-Tegenlicht will feature this discussion on CRISPR-Cas. Info: https://knaw.nl/en/news/calendar/crispr-cas-from-evolution-to-revolution?set_language=en

Op 27 februari legde professor Mary Kaldor haar praktische invulling van het concept ‘human security’ uit, in een lezing bij het IDLO in Den Haag. De internationale gemeenschap mist effectieve middelen om hedendaagse nieuwe oorlogen te bestrijden. Human security biedt nieuwe kansen. Nieuwe oorlogen zijn geen politieke wedstrijd meer, maar gemilitariseerd neoliberalisme. Gewapende groeperingen hebben belang bij geweld, niet bij winst. Dit creëert een gewelddadige toestand in de samenleving. Nieuwe actoren voeren de strijd, niet alleen formele legers, maar ook georganiseerde opstandelingen, paramilitairen en activisten. In de godsdienstoorlogen in de 17e eeuw kwam individualisme op tegen een verpletterende rol van de RK-kerk. In Noord-Ierland stonden katholieken en protestanten tegenover elkaar. We hebben allemaal meerdere identiteiten. Als een daarvan een politieke identiteit wordt, worden conflicten omgevormd tot sektarische conflicten. Burgers hadden nooit van deze verschillen gehoord, maar worden zich ervan bewust door sektarische politiek. Waar vroeger de oorlog werd beslist op het slagveld, zijn nu burgers het eerste slachtoffer van geweld. Sektarische groepen beginnen daarbij met overheidsgebouwen en civiele opinieleiders uit hun eigen gelederen die tegen sektarisme zijn, om politieke macht te verwerven. Oude oorlogen werden gefinancierd uit belastingen, en alle burgers werden gemobiliseerd. Nieuwe oorlogen reduceren de staatsmacht, en haar inkomsten. Buitenlandse donoren en criminele inkomstenbronnen houden het geweld in stand. Hoge werkloosheid geeft burgers geen vreedzame bronnen van inkomsten. Nieuwe oorlogen worden gevoed door diepgewortelde extremistische politieke conflicten, in mondiale netwerken van vluchtelingen, georganiseerde misdaad en terrorisme.

Wat te doen? De geopolitieke oorlog tegen de terreur is niet gewonnen, en heeft juist de weerstand versterkt. Geavanceerde militaire technologie is niet geschikt om je wil op te leggen. Ongeorganiseerde troepen gebruiken laag-technologische wapens zoals geïmproviseerde bommen die met een mobiele telefoon bediend worden. Raqqa ligt in puin, de burgers zijn gefrustreerd, en IS is ontsnapt. Top-down vredestichten legitimeert terroristen. Stop het geweld tussen deze groeperingen, dat zal waarschijnlijk ook het geweld tegen burgers beperken. Perk de roofzuchtige sociale omstandigheden in. Het concept ‘Responsibility to Protect’ (internationale verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers) is geassocieerd met militair ingrijpen om etnische zuivering te stoppen. Inderdaad hielpen luchtaanvallen om de ergste uitwassen te stoppen. Gewapende groeperingen blijven echter actief. De nadruk op militaire interventie in plaats van het recht op bescherming is problematisch.

Het Human Development Report 1994 noemde de term ‘human security’ als eerste. Dit geeft gemeenschappen van burgers in plaats van staten het recht op materiële in plaats van fysieke veiligheid. Milieu en economie spelen een rol, dit is uitgewerkt in ontwikkeling als een veiligheidsbeleid in de UNDP. Ook de Helsinki verdragen uit 1975 markeren een sleutelmoment. Deze hebben drie manden: veiligheid, economische en sociale samenwerking, en mensenrechten. Ann Gartner en Amartya Sen hebben het concept ‘human security’ uitgewerkt in relatie tot mensenrechten. Ons boek is geschreven in opdracht van Javier Solana. Wij zien human security als uitbreiding van de rechtsstaat. Zet ambulances, brandweer en politie in om mensen te helpen. Veiligheidsbeleid moet de rechtsstaat uitbreiden naar conflictgebieden. EU-missies zijn hier vaak op gericht.

Mary Kaldor is Professor of Global Governance and Director of the Conflict and Civil Society Research Unit in the LSE Department of International Development.

Referentie: Chinkin, Christine and Kaldor, Mary (2017) International law and new wars. Cambridge University Press, Cambridge, UK. ISBN 9781316759868 http://eprints.lse.ac.uk/84509/

On 22 February 2018, I attended an online discussion on religious perspectives on bioethics and human rights, tabled by the UNESCO chair on this topic in Rome, Italy. The key question was: Is human rights a western concept? In the discussion between scholars from Buddhist, Confucian, Hindu, Islamic, Jewish and Catholic-Christian perspectives, a distinction was made between formal human rights law and natural law which has much older roots. The former is a modern invention, laid down in UN declarations and conventions after World War II. The latter is common in all religious traditions but tends to be more concerned with community rights than with individual rights. Judgements of individual biomedical ethical cases can differ between the religious and secular traditions. The panel was held to present the book Religious Perspectives on Bioethics and Human Rights, published by Springer in 2017: http://www.springer.com/it/book/9783319584294?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3.EPR653.About_eBook

NanoEthics accepted the paper exploring novel ways of embedding “Decision support for international agreements regulating nanomaterials” in governance frameworks. This paper was prepared by Ineke Malsch, Martin Mullins, Elena Semenzin, Alex Zabeo, Danail Hristozov, Antonio Marcomini in the project on Sustainable Nanotechnologies (www.sun-fp7.eu). Online first on 27 February 2018: https://link.springer.com/article/10.1007/s11569-018-0312-2   

Op 26 maart van 16.00-19.00 uur wordt mijn nieuwe boek “Future Technologies We Want” gepresenteerd in een paneldiscussie gevolgd door signeersessie en borrel. Locatie: bedrijvencentrum Rudolf Magnus in Utrecht, Vondellaan 76-174, naast station Utrecht Vaartsche Rijn. www.rudolfmagnus.com

Future Technologies We Want wordt uitgegeven door Wolf Legal Publishers www.wolfpublishers.com  en ligt vanaf 2 April in de boekhandel. Het gaat over de positieve en negatieve rollen van technologie in relatie tot duurzame ontwikkeling, en hoe overheden, onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers op wereldschaal samen kunnen werken aan verantwoorde en duurzame technologieontwikkeling. Zie ook het programmaboekje. U kunt het boek al bestellen via Bol.com.

Info en aanmeldingen: postbus@malsch.demon.nl 

 

Gelezen: Fred van Iersel (red.) Weg van Geweld. Religie en Veiligheid II. Eburon, Delft, 2017.

Een vriendin gaf me het boek ‘Weg van Geweld’, een weldadig kritische noot in het huidige politieke klimaat waarin angst en wantrouwen voor de vreemdeling overheerst. Deze bundel stimuleert het denken over de toelaatbaarheid van geweld in oorlogen tussen staten en in burgeroorlogen, vanuit een kerkelijk perspectief. Vanuit een reflectie op de historische en actuele verheerlijking van geweld door militaire en religieuze leiders doen de auteurs suggesties voor hernieuwd denken over en inzet voor rechtvaardige vrede. Fred van Iersel betoogt o.a. dat de Raad van Kerken in Nederland het voortouw zou moeten nemen in het publieke debat over oorlog en vrede. Patrick de Pooter legt uit hoe de katholieke visie op de scheiding tussen kerk en staat invloed heeft op de relatie tussen religie en conflict in onze wereld. Theo de Wit geeft een filosofische analyse van de relatie tussen religie en seculier veiligheids-denken. Paul Lansu pleit voor meer inzet voor rechtvaardige vrede, op basis van zijn uitgebreide ervaring in de internationale vredesbeweging Pax Christi. Het boek geeft althans deze burger (mij dus) moed om zich met nieuw elan in te zetten voor vreedzame en rechtvaardige oplossingen van conflicten in binnen- en buitenland.

The African Network for Solar Energy (ANSOLE) offers matchmaking sessions during ANSOLE events in Africa, allowing companies and research organisations to select qualified candidates for jobs and internships. For example, the ANSOLE DAYS 2018 on 26-31 August 2018, Chiromo Campus, University of Nairobi, Kenya could feature your matchmaking session. Read more here.

On 2 February, the annual Nano World Cancer Day will be held in ten countries: Austria, France, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Portugal, Spain, Turkey and United Kingdom. This year’s theme is “Nanomedicine: disruptive innovations to beat cancer”. Info: http://www.nwcd.eu/

Dialoog over nanotechnologie
nanorechtenvrede: Youtube usermovies
Youtube usermovies

Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)