ETHICSCHOOL
    Sustainable South East

    Video Pitch for project Sustainable South East


    Nanotechnology Reviews publiceerde Ineke Malsch’ artikel “Nano-education in Europe: nano-training for non-R&D jobs online in December 2013. Het artikel bespreekt de behoefte aan kennis op het gebied van nanotechnologie onder professionals op het gebied van dialoog en communicatie, regulering en innovatiebeleid over nanotechnologie. Geïnterviewde in alle drie sectoren willen meer weten van nanowetenschap, nanomaterialen, risico’s, wettelijke en sociale aspecten van nanotechnologie, bij voorkeur in hun eigen taal. Deze studie is uitgevoerd in het project NanoEIS, gefinancierd door de Europese Commissie (KP7, project nr. 319054).

    The 4th newsletter of the Nano2All project features findings of the discussions about nanotechnology with stakeholders in 6 countries and of the common European workshop. Info:  http://www.nano2all.eu/newsletters/news-4/index.html

    In addition, Nano2All just published an analysis of the Nanotechnology incubator hosted by the Rathenau Institute in the Netherlands. Info: http://www.nano2all.eu/sites/default/files/Nano2All%20-%20case%20study%20Rathenau%20Instituut-final_0.pdf

    Op 13 juli kondigde het kabinet het nieuwe innovatiebeleid aan in een brief aan de Tweede Kamer. De belangrijkste beleidswijziging is een sterkere focus op economische kansen in de beantwoording van maatschappelijke uitdagingen. Dit zijn: energietransitie en duurzaamheid, landbouw, water en voeding, gezondheid en zorg, en veiligheid. Bestaande Nederlandse onderzoekscapaciteit op het gebied van sleuteltechnologie moet hiervoor ingezet worden. Eerder aangekondigde investeringen in toegepast onderzoek passen in dit nieuwe beleid. Info: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14063&did=2018D39632

    Het onderzoekscentrum DIFFER heeft mijn artikel over Duurzame Stroomopslag in Onderzoek Nederland 436 (13 juli 2018) overgenomen op hun website: https://www.differ.nl/nieuws/eccm-conferentie-duurzame-stroomopslag-dichterbij

    The upcoming August 2018 issue of the journal NanoEthics features articles discussing the role of the public in responsible research and innovation in nanotechnology and other emerging technologies. The cases studied include a Portuguese engagement workshop organised 10 years ago, nanotechnology in cosmetics and food, and analysis of the relevance of the Frame Reflection Lab method in fostering playful public engagement.

    Info: https://link.springer.com/journal/11569/12/2/page/1

    “Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) is geen recente uitdaging, maar was al een dominante stroming in de wetenschap in de jaren 1970,” beweerde professor Cyrus Mody (Universiteit Maastricht) tijdens de jaarlijkse conferentie van de Society for New and Emerging Technologies (S.NET) in Maastricht, 25-27 juni 2018. De volgende factoren beïnvloedden het onderzoeksklimaat sinds 1970 in de VS. De belangstelling voor verantwoord innoveren nam toe doordat de nationale veiligheidsstaat ontmanteld werd, terwijl de rechtstaat opgebouwd werd. Ook maatschappelijke bewegingen, protesten en een crisissfeer stimuleerden onderzoekers om rekening te houden met maatschappelijke vraagstukken. In de jaren 1970 was verantwoord innoveren meer gericht op concrete toepassingen, zoals milieu, duurzame energie, gezondheid en ondersteunen van gehandicapten. Vooral onderzoekers in publieke onderzoekscentra zoals NASA waren de drijvende kracht achter dit maatschappelijk verantwoorde onderzoek. Hoewel ongeorganiseerde doe-het-zelvers aan dezelfde uitdagingen werkten, kregen ze geen aansluiting bij de officiële wetenschappelijke wereld. In de jaren 1970 was verantwoord innoveren gericht op maatschappelijke uitdagingen, maar na de invoering van de Bayh-Dole octrooiwetgeving in 1980 veranderde dit in commerciële winstgevendheid. Tegenwoordig is Maatschappelijk Verantwoord Innoveren vooral gericht op de juiste manier waarop onderzoek uitgevoerd wordt. Meer informatie over de conferentie staat hier: http://www.maastrichtsts.nl/snet/

    Responsible Innovation is a skill that can be taught. The recipe consists of knowledge-transfer by experienced experts, followed by Do-It-Together experiments to gain hands-on experience with the issues. EthicSchool offers a balanced combination of theoretical knowledge and practical exercises in groups of colleagues. Currently, workshops and lectures on the following topics are available. Other training courses can be tailored to fit your needs. The column on the right features recent examples of EthicSchool-training in European projects.

    Strategy setting workshops

    Do-It-Yourself Ethics of Key Enabling Technology

    Ethics in Horizon 2020

    EthicSchool Biosecurity Module

    EthicSchool Nanomedicine Module

    EthicSchool forward view mirror

    EthicSchool offers strategy setting workshops using the Scenario Exploration System (SES), in collaboration with the Joint Research Centre of the European Commission. Guided by a trained game master, 5-12 participants experience the impact of external factors on the feasibility of their innovation strategy with five, ten or fifteen years’ timeframes. In addition, they discover the relevance of cooperation with other stakeholders in achieving common goals. The following versions of the game are already available in English.

    -          Sustainable Transitions (towards a sustainable EU economy)

    -          Food Safety and Nutrition

    -          Nanomedicine, Nanotechnology in Smart Textiles and Nanotechnology in Brain-Computer-Interfaces

    EthicSchool offers a complete standard SES-session including the services of a trained Game Master, use of printed game, meeting room and coffee/tea for 350-600 euro excluding VAT (21%), depending on the number of participants (5-12).

    N.B.: Printable versions of the SES tool are available free of charge from the JRC under the Creative Commons licence (CC-BY-SA) that lets people use it and transform it.

    Info: https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ses and http://www.ethicschool.nl/content/2018/06/Nanomedicine-future-in-the-making

    This month's EthicSchool newsletter is available here.

    Op 26 maart van 16.00-19.00 uur is mijn nieuwe boek “Future Technologies We Want” gepresenteerd in een geanimeerde paneldiscussie in bedrijvencentrum Rudolf Magnus aan de Vondellaan in Utrecht. Future Technologies We Want is uitgegeven door Wolf Legal Publishers www.wolfpublishers.com  en ligt sinds 2 April in de boekhandel. Het gaat over de positieve en negatieve rollen van technologie in relatie tot duurzame ontwikkeling, en hoe overheden, onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers op wereldschaal samen kunnen werken aan verantwoorde en duurzame technologieontwikkeling. Zie ook het programmaboekje. U kunt het boek bestellen via Bol.com.

    Dialoog over nanotechnologie
    nanorechtenvrede: Youtube usermovies
    Youtube usermovies

    Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)