ETHICSCHOOL
Ondersteun besluitvorming voor duurzame nanotechnologie

Het tijdschrift Environment, Systems and Decisions publiceerde vandaag het artikel "Supporting Decision Making for Sustainable Nanotechnology". Het artikel rapporteert over interviews met verantwoordelijken voor besluiten over veilig en duurzaam ontwikkelen van producten met nanomaterialen in grote en kleine bedrijven en met beleidsmakers van verschillende overheidsinstanties op het gebied van regelgeving voor nanomaterialen. De interviews worden gebruikt als input voor het ontwerp van een software decision support tool in het Europese project SUN (Sustainable Nanotechnologies, www.sun-fp7.eu). Download het artikel hier (open access): http://link.springer.com/article/10.1007/s10669-015-9539-4?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst

Dialoog over nanotechnologie
nanorechtenvrede: Youtube usermovies
Youtube usermovies

Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)