ETHICSCHOOL
Artikel over Collectieve besluitvorming over veilig omgaan met nanomaterialen gepubliceerd

De proceedings van de STS Italia conferentie “A matter of design” zijn gepubliceerd, met daarin het artikel over “Collective decision making on risk management and sustainable manufacturing of nanomaterials and the role of decision support tools” door Ineke MALSCH, Vrishali SUBRAMANIAN, Elena SEMENZIN, Danail HRISTOZOV and Antonio MARCOMINI. De proceedings zijn gratis beschikbaar via de website www.stsitalia.org

Dialoog over nanotechnologie
nanorechtenvrede: Youtube usermovies
Youtube usermovies

Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)