ETHICSCHOOL
    Sustainable South East

    Video Pitch for project Sustainable South East


    Wereldwijd verantwoord innoveren beschouwd vanuit het perspectief van communitarisme en subsidiariteit

    NanoEthics heeft recent het volgende artikel van Ineke Malsch gepubliceerd als online first: Communitarian and Subsidiarity Perspectives on Responsible Innovation at a Global Level. Abstract: Alle belanghebbenden zijn het er in het openbaar over eens dat innovatie en het beheer van opkomende technologie verantwoord moet gebeuren. Het debat over wie wat moet bijdragen aan dit verheven doel is echter nog lang niet afgerond. Het beginpunt van dit artikel is de vraag hoe en waarom belangengroepen naast overheden betrokken moeten worden bij het beheer van nanotechnologie in internationaal verband. Om nieuw licht te werpen op deze discussie worden de voornamelijk Noord-Amerikaanse kritiek op het politieke liberalisme en het gerelateerde, voornamelijk Europese concept van subsidiariteit onderzocht. De centralen onderzoeksvraag is: Kan een communitaristisch-subsidiariteitsperspectief op de rollen van overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren met belang bij opkomende technologie verhelderen op welke gronden ieder van deze actoren bij zou moeten dragen aan verantwoord innoveren op internationaal niveau? Een analytisch kader wordt voorgesteld na selectie van enkele relevante aspecten van een communitair-subsidiariteitsmodel voor een dialoogsamenleving. Dit kader wordt vervolgens toegepast op de recente internationale dialoog over verantwoord beheer van nanotechnologie. De uitkomsten van deze analyse worden vergeleken met de OECD gids voor publieke participatie en communicatie inzake nanotechnologie, en indicatoren voor het volgen van de voortgang op het gebied van verantwoord mondiaal innoveren. De belangrijkste bijdrage van het voorgestelde communitair-subsidiariteitsperspectief is dat het filosofische argumenten aandraagt voor terugkeer van burgers achter het stuur van internationale verantwoorde innovatiesamenwerking. Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s11569-015-0234-1

    Dialoog over nanotechnologie
    nanorechtenvrede: Youtube usermovies
    Youtube usermovies

    Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)