ETHICSCHOOL
    Sustainable South East

    Video Pitch for project Sustainable South East


    Nanogeneeskunde in de kliniek

    Nano Wereld Kanker Dag is herdacht op 2 februari tijdens miniconferenties georganiseerd in 12 landen door het Europees Technologieplatform Nanomedicine. Het nationale nanotechnologieprogramma NanoNextNL organiseerde er een in Utrecht. Het thema was: Nanogeneeskunde: naar een toekomst voor iedere kankerpatiënt. Vergeleken met hetzelfde evenement twee jaar geleden lag de nadruk deze keer meer op de klinische praktijk. Professor Bob Pinedo, medisch oncoloog verbonden aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam kondigde de bouw aan van een nieuw Imaging Centrum vanaf komende zomer. In de toekomst verwacht hij dat iedereen jaarlijks een pil slikt met intelligente sensoren om de aanwezigheid van hypermetilatie in de darmen te detecteren. Dit kan een vroege aanwijzing zijn van beginnende kanker. Het kan er ook op wijzen dat de betrokkene recent iets verkeerds heeft gegeten. Het realistische gehalte van dit droombeeld bleef buiten beschouwing. Andere voorbeelden van nanomedicijnafgiftesystemen voor chemotherapie met minder bijwerkingen en van vroegdiagnostiek waren ofwel al verkrijgbaar ofwel in verschillende stadia van klinisch onderzoek. De toekomst voor nanogeneeskunde tegen kanker ziet er zonnig uit, mits bewezen kan worden dat de mogelijke voordelen groter zijn dan de eventuele nadelen. Robert Geertsma van RIVM bepleitte meer dialoog met patiënten en andere belangengroepen tijdens de verdere ontwikkeling van nanomedicijnen. www.nanonextnl.nl

    Dialoog over nanotechnologie
    nanorechtenvrede: Youtube usermovies
    Youtube usermovies

    Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)