ETHICSCHOOL
    Sustainable South East

    Video Pitch for project Sustainable South East


    Verrassende religieuze visies op synthetische biologie

    Zo’n 40-45 deelnemers in de conferentie “Synthetic Biology – Visions of the Future” in NEMO, Amsterdam op 24 juni 2016 bogen zich onder leiding van Joachim Boldt over religieuze en culturele visies op synthetische biologie. Als in een vissenkom gingen kleine groepjes deelnemers van tafel naar tafel, waar ze 5x7 minuten in gesprek gingen met “tafel-experts” theologen, filosofen en professionals met katholieke of protestantschristelijke achtergronden, waaronder Ineke Malsch. Iedereen kreeg de kans vragen te stellen en een mening te formuleren. Prof. Bernadette Bensaude-Vincent gaf het startsein voor de plenaire discussie met een presentatie over antropocentrische versus eco-centrische perspectieven op synthetische biologie. Ze vergeleek synthetische biologie met extreme sport, en plaatste Paus Franciscus encycliek “Laudato Si” in een eco-centrisch perspectief. Deelnemers riepen op om de discussie te verbreden door vertegenwoordigers van andere religies uit te nodigen, waaronder de Islam. Info: www.synenergene.eu

    Dialoog over nanotechnologie
    nanorechtenvrede: Youtube usermovies
    Youtube usermovies

    Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)