ETHICSCHOOL
Bedrijfstrainingen

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren kun je leren. Het recept bestaat uit kennisoverdracht van ervaren deskundigen, gevolgd door doe-het-samen experimenten om de stof in de vingers te krijgen. EthicSchool biedt een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische oefeningen met collega’s. Momenteel zijn de volgende trainingen beschikbaar, maar in overleg kunnen ook nieuwe trainingen op maat gemaakt worden. In de rechterkolom staan recente voorbeelden van EthicSchool-trainingen in het kader van Europese projecten.

Doe-het-zelf ethiek van sleuteltechnologie

Onderzoekers en bedrijven introduceerden nieuwe technologie, en de samenleving kreeg de gevolgen voorgeschoteld. Die traditionele manier van innoveren heeft zijn langste tijd gehad. Maatschappelijk Verantwoord Innoveren vereist een omslag naar ‘Doe-Het-Zelf-Ethiek’: ondernemers moeten al tijdens de productontwikkeling rekening houden met gevolgen voor mens, milieu en samenleving. EthicSchool brengt uw personeel de laatste kennis en vaardigheden bij om duurzaam en verantwoord te innoveren.

Ethiek in Horizon 2020

Overweegt u subsidie aan te vragen voor een project bij het Europese Horizon 2020 onderzoeksprogramma? Dan moet u standaard uitleggen welke ethische, milieu- en veiligheidsrisico’s uw project meebrengt, en hoe u daarmee omgaat. Externe deskundigen beoordelen deze ethische zelf-evaluatie. Op basis van hun oordeel, kan de Europese Commissie aanvullende eisen in het contract opnemen. Kom goed beslagen ten ijs, en laat uw medewerkers trainen in ethisch verantwoorde projectvoorstellen schrijven. Ineke Malsch deelt graag haar ervaring.

Dialoog over nanotechnologie
nanorechtenvrede: Youtube usermovies
Youtube usermovies

Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)