ETHICSCHOOL
100 jaar vrouwenkiesrecht

Sophie van Bijsterveld en Hillie van de Streek hebben een boek geredigeerd waarin een eeuw stemrecht voor vrouwen herdacht wordt: “Wat komen jullie hier doen?” Deze nieuwe bundel werd op 31 mei gepresenteerd tijdens een symposium aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Confessionele politici bleken minder massaal tegen vrouwenkiesrecht te zijn dan algemeen wordt aangenomen. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, laat ook vandaag de dag de representatie van vrouwen op alle politieke niveaus nog te wensen over. De opkomst van populistische partijen heeft de afgelopen jaren vaak de deelname van vrouwen aan politieke besluitvorming onder druk gezet. In Frankrijk en Italië hebben vrouwen echter juist de leiding genomen in populistische partijen. Hoe dan ook vergt het bereiken van gendergelijkheid in politiek en samenleving voortdurende aandacht en zorg. Info: https://valkhofpers.nl/vrouwenkiesrecht en https://www.ru.nl/kdc/weten/agenda/@1156667/symposium-100-jaar-vrouwenkiesrecht/

Dialoog over nanotechnologie
nanorechtenvrede: Youtube usermovies
Youtube usermovies

Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)